Wednesday, 29 April 2009

"Chilax"... be bynnag ma hynny fod i feddwl!


wel, dwi wedi bod yn eistedd o flaen y cyfrifiadur rwan ers 10 bore ma, yn trio gorffen traethodau MA - ac i fod yn onest, dwi can't be arsed. Dwi'n edrych ac edrych ar y sgrin, dechrau taflu rw ddarnau o bapur, rearenjio'r ddesg (chwech gwaith so far), ac ma'r gath yn mynnu dod i eistedd reit ar ganol y ci-bord. ella bechod drosda fi ma hi...

o be dwi'n ddeall ma na 3 prif gategori i drefnnu gwaith;

1. y rhai trefnus, sy'n gwneud ei gwaith yn syth ac yn hynod o organised.
2. y rhai sy'n gwneud ei gwaith yn syth ond wedyn yn mynd on ag on am ba mor sdressed ma nhw, gan gymryd arny nhw fod nhw ddim wedi gwneud dim byd.
3. (grwp fi) y rhai sy'n gadael bob dim tan y funud ola oherwydd mi rydem ni'n neud yn well pan ma'r pwysau rili arnodd, ond yn gwneud addewid bob tro mod i am fod yn fwy trefnus "tro nesa".


ond y bugger yn fy nghynlluniau ydy, dydy cymdeithas ddim cweit yn gweithio fel hyn, ac yn gwasanaethu rhywun fel fi. Mae o fatha'r bobl ma sy'n codi am 8 (bobl di reteirio gan amlaf - god, arhoswch yn eich gwlau!) ac yn mynd o gwmpas efo sbring in there sdep, tra ti'n codi o gwmpas cychwyn Trisha/Jezza Kyle ac yn cymryd tan amser cinio i feddwl am gal brecwasd. Ma nhw'n blydi poen - ond yn rheoli cymdeithas yn anffodys. Ma swyddi gan amlaf o 9 - 5, wel, dwi'n licio'r syniad o 10 - 6 neu neud swp o waith mewn 3 dwrnod a wedyn ca'l pissio off i neud wbeth sy'n bach mwy o hwyl am weddill yr wythnos.

A bysiau a ballu, weli di ru'n ar ol 8 yn nos, ond cannoedd o'r buggers o 5 y bore ymlaen. God faint o weithiau dwi di bod yn sduc yn Rhyl (Rhyl, ffs!!) gan fod fy 'newis oriau cymdeithasol' wedi fy ngadael i lawr - a Traveline!

Dwi'n ame fod Bwrdd yr Iaith yn hoistio'r arwydd oren oriau agor ar ben yr Wyddfa efo 'Ar Gau - Closed' yn beamio dros y wlad am 6:58. Does dim posib mynd i nunlle ar ol 7. A ma hynnu'n hyd yn oed fwy amlwg pan mae gan Gymru gem midweek lawr yn Gaerdydd - ma'r gem yn gorffen 9:45, ond y trennau i'r gogledd yn gorffen am 9:48, a mond yn mynd mor bell a Gaer!! Gem Hungary - i was there....yn Shrewsbury am 4 y gloch yn y blydi bore fyd! Byse hyd yn oed Yorath ddim mor dedicated!

Na, mae'n debyg fod yr aderyn cynnar wedi hen fwyta'r pry genwair, ac mae dim ond byw i fynd i'n gwaith ydem ni bellach. Bws am 8 i gyrraedd erbyn naw, a liffd adre i arllwys ein hunain ar y soffa erbyn chwech. Blydi boring de?! Mae'n debyg ma'r unig adeg ma rhywun yn cael ychwanegu ychydig o frychni i'w bochau ydy'r penwythnos - ond ma hyd yn oed hynny yn y fantol rwan efo'r lol 'Binge drinking' - sydd yn fai y'r regime wythnosol 9-5 gyda llaw.

Pan ti'n cerdded lawr stryd Ewropeaidd, e.e Valenttthhhia (fel ma nhw'n deud (inconsisdentli) ar Sgorio) ma pawb allan dan berfeddion bore. Yn yfed gwin, buta allan, ac yn jusd 'cymysgu' - ond ma'n debyg fod lot ohona ni wedi colli'r awydd i 'gymysgu' yn y wlad yma. Faint o weithiau ma rhywun wedi cychwyn sgwrs efo 'Nes di weld Ant and Dec ar y teli nithiwr?', neu 'Guessia breuddwyd fi nithiwr?' cue lot o gocsio gwrando a 'Duw... dwnim' neu 'Argien, ennill car, wow' mewn ffordd hynod underwelming.

Ond, dyna erchyllterau amser mae'n debyg... masiwr ma fi sy'n odd yn pendraw, sgynai'm watch hyd yn oed. Ond fedrai'm helpu meddwl y bydde pethau'n lot gwell petai' pobl yn fwy relacsd, ac yn mynd i neud ei pethau'n hamddenol, heb edrych ar yr oriawr o hyd a byw i'r eiliad.

Eniwe, dwi'n give up ar y traethwad am rwan...geith y gath gadwn gynnes ar y laptop, sgynnai'm mynedd cau'n hyn i ffwrdd. Dwi off i'r pub i weld United Arsenal - ond yn fwy pwysig, I GYMYSGU. Welai chi yno!
Thursday, 23 April 2009

Platic Fantastic! (ella ddim leni!)


Dwi'm yn credu mod i am sgwennu hyn, a dwi'm yn credu fod pethau wedi cyrraedd y fath stad i mi orfod sgwennu hyn, ond...(ahhem..clirio fy nghwddw)...yndw dwi'n barod i ddeud hyn...mae Lerpwl yn haeddu bod ar ben Cynghrair Lloegr 'leni. (god, mi oedd hwnnen anodd!)


Waeth mi fod yn onest ddim - dwi'n armchair ffan go iawn, mor blastig a Barbie, ac yn (syrprais, syrprais) cefnogi tim Taggart (Fergie). Ond yn yr wythnose' diwetha ma United wedi mynd off thy boil dipyn bach, ac yn chwarae ffwtbol fydde'r Llanfair under ffives yn browd ohona fo. Ac yn waeth na'm byd, dydi Fergie ddim i weld yn poeni llawer, mae o i weld yn ddigon hapus yn snatcho rw 1-0 yn fama a fan acw gan ddeud rw shitty comment along y leins "We had some really good sbells". Rargien mawr,ma nhw fod yn lot, lot gwell na hynny! Be sydd di digwydd i'r swashbuckling ffwtbol sydd wedi bod, y cracking counter attacking ffwtbol oedd yn tynnu dwr i'r dannedd?


A Tevez druan, wedi bod mor dda hefo'r clwb ac yn cael ei drin yn waeth na'r Belgrano, (chi'n gweld be nes i'n fanne?!) a Ronaldo, y ceiliog dandi ddiawl, yn rw sugar dadi i Fergie. Dwi'n methu dalld hyn, o'r blaen doedd yr un chwaraewr yn fwy na'r clwb, nag awdurdod Fergie. Beckham, Van Nistelrooy, Heinze; i restru dim ond ychydig o'r rhai nath siarad yn gefn y gwersi, neu smoci tu ol i bike sheds Carrington. Ond dydi Fergie methu gwneud digon i gadw Ronaldo, mae on dechre troi fewn i'r Wenger nesa ar ol yr hogie ifanc ma! Iddy fo fynd i Real Madrid, a troi fewn i'r Cuprinol man dduda i - take the cash any day! Ond Fergie bach, o ni'n meddwl bo chi'n well na hyn?


Oce, oce, mi da ni ar ben y tabl, ac yn edrych yn debyg i ennill eto, ond chwarae teg, mae unrhyw exitment leni wedi dod gan Lerpwl, Chelsea, Aston Villa ag Everton (heb sdreicar call chwaith!). Mae United wedi edrych wedi blino, ac yn ddiog, ond ma Lerpwl ar y llaw arall wedi edrych yn llawn syniadau ac yn ymladd tan y funud ola.


iawn sgynaim lot i ddeud am y media orgie sy'n digwydd bob tro ma ne European night yn Anfield, a ma'r ffans yn lot, lot rhy sentimental a meddwl fod gan r'un clwb arall hanes , ond ma safon i peldroed nhw eleni wedi bod yn andros o neis i'r llygad. Ma Benitez yn real knob, (dwi unashemedly ar ochor Fergie efo hon) a mashwr yn pendraw wedi achosi i Lerpwl golli lot o bwyntiau (e.e Wigan, City a Stoke). Ond yn y misoedd dwetha ma, ma'r ffordd ma timau fel Lerpwl, Arsenal, Chelsea a ballu wedi mynd o'i chwmpas hi yn galanogol iawn.


Yn bersonol dwi'n meddwl mi eith Fergie yn ddisdaw bach (fynu grisie) ha' ma os na nhw'r dybl leni, a ddeith rw Mr Moyes, neu Mr Mourinho (?) i fewn i'r cader coch. Dwi'm isio fo fynd, ond dwi'm isio season arall o 'just gneud digon' fel sydd di digwydd eleni. Eniwe, mi fedrith ddigon ddigwydd rhwngth rwan a ddiwedd y tymor, a dwi'n amau fydd United wedi gollwn ychydig mwy o bwyntiau yn yr wythnosau sydd i ddod - ar ol i Fulham ddangos blueprint llwydiannus i bawb.


o wel, fyddai'm yn cwyno os fu ni'n ddigon lwcus i godi'r gwpan ar ddiwedd y tymor, a hyd yn oed hapusach os eith Newcastle a Borough lawr! (god, yndw dwi'n blydi blasdic!)

Thursday, 16 April 2009

Tren Bisto S4C aaaahh!

Wel, dwi di bod yn bry bach prysur ers y tro dwetha i fi 'sgwennu. Dwi wedi fy anfarwogi ar y sgrin fach dydd Mawrth drwy serennu yn yr rhaglen hynod llwyddiannus..., na dim Q.I, Mastermind, na Miliyn-er ond... Wedi 7. Hefo'r lyfli, lyfli Gerallt Penant, nes i ddeud lyfli?! Mi oedd o'n ddiawl o foi clen, ac yn andros o down to earth - ella am i fod yn ganol pridd mor amal?! Anywes, achos gwaith o nhw yno, a fy nghael i i ddeud rw bytie am hanes y lle dw'n gweithio - nai ddim deud lle rhag ofn i fi alertio Terrorist threat y Cyngor.

Un peth nath fy nharo i am Gerallt oedd i fod o'n ddyn peniog, yn dalld i bethau, ond ddim mewn ffordd patronising sy'n rinwedd reit hyll mewn lot. Dwi'n ame fyse fo'n gallu bod yn Stephen Fry Cymru wrach, dim ond i fo tonio lawr y campness?! jusd joc! :)

Ond mi oedd o'n refreshing ca'l rwyn sy'n cyflwyno, ac yn actyli licio pobl, a gwybod bach am bob dim. Dim yn surffio drwy goridorau Parc Ty Glas, Llanishen ar ol cael benthyg glamp o armbands gan dad a mam. Dwi'm eisiau enwi enwau a bod yn anghwrtais, ond i weddill Cymru, mae'r ddiwylliant o gael swydd drwy 'gysylltiad' yn afiach ac yn dorcalonnus. Mae'r hwynebau diweddaraf ar y sgrin yn cael ei derbyn efo rw collecdif "Mab pwy di hwn dwed?" neu'r dychannol "Sgwn i syd gath hon y job?". A ma gyna nhw yr un faint o garisma ar gath hyll drws nesa. Ond ma rhywun o'n oedran i (24) yn sylweddoli fydd yn raid i ni dyfu fynu hefo'r self styled celebs yma. Mewn 50 mlynedd fydd yr un gwynebau wedi symud o Uned 5, Planed Plant, Wedi 7, Wedi 3, wedi graddio i gyflwyno Noson Lawen, D.C.D.C neu Pawb ai Farn, (er fod gyna nhw affliw o ddim).

A mae'n ddrwg gen i ond sut fedrith unrhyw Gymro feddwl ei hun yn seleb f.f.s?! Ma'r gymuned yn rhy fach hefo pawb yn nabod pawb. Ti'n gweld rw 'glic' yn cerdded o gwmpas Maes y 'Steddfod neu Maes B yn meddwl i bod nhw'n ddiawl o fois efo'i VIP bands, floaty dresses a Gio Goi tshirts. Ag yn meddwl byse nhw'n dal Bird Flu os fyse nhw'n digwydd dal eye contacd efo rw joscin neu Gofi. Ond dio'n ddiawl o bwys yn diwedd achos fu nhw - efo'i ddifyg dychymyg a'i bywydau mewn bybls, wedi llwyddo i ladd S4C ar hyn sydd wir yn dda amdani.

Mae angen talent newydd - ddim byd sydd yn teinted fel sydd heddiw, a bobl sy'n gwybod be ma nhw'n siarad amdan y fo. Mae angen mwy o ragleni dogfen, mwy o bethau ffeithiol, a mwy o bethau gwleidyddol. Mi rydym ni'n genedl diwylliannol, sy'n barod i lyncu teledu o safon. Wedi'r cwbl, ar ba sianel cenedlaethol terestrial y fyddai Talwrn y Beirdd yn cael ei darlledu, a'i mwynhau gan lawer? Dim yn Lloegr mi dybiaf i'n saff! Hefyd, pam ddim darlledu Sdeffodau Tafarn, y Rhyngolegol, pethau fatha Gwyl Rhuthun (biased!) ac ati? Mi fydde rhain yn rhad i'w cynhyrchu ac yn tynnu cynulleidfa fawr - wedi'r cwbl fyddai pawb yn gwylio er mwyn sbotio Anti Jean ar ben bwr', neu Yncl Bob yn canu'n chwil?

Mae'n debyg na fyddai hyn yn digwydd oherwydd dydy'm ni'm yn barod i gael ein gweld yn yfed yn gyhoeddys efallai?! Rhag ofn i Nain ein dal ni hefo peint? Neu aelodau eraill y capel sylwi arna ni efo cheeky fag yn ein bysedd? ....Get over it, have a laugh, a mashwr neith Nain sincio rw Sherry bach o flaen tan i gydymdeimlo fyd!

Iawn, dwi off i Barc Cibyn i brotestio am raglen i Gerallt Pennant, welai chi mewn bach.

Saturday, 11 April 2009

Yn y Dechreuad

Dwi'n bored, ma hi'n nos Sadwn, dwi'n ty, dwi'n gwrando ar y Stone Roses, dwi ddim yn arsed i neud paned a ma'r cathod ar goll yn rwle.  Ma'r diawled hefo gwell sosial laiff na fi - buggers. 

Does ne'm byd gwaeth na bod yn sgint na? Dim y crapi 'sgint' ma ffrind yn ddeud i ga'l allan o fynd am beint pan ma nhw jest isio esgus bach sydyn i aros yn ty i weld Britains Got Talent, ond yn sgint sgint.  Y math o sgint lle ma'r llythyrau bach coch yn dechrau glanio ar y mat, a ma'r galwadau gan 'Buchanan, Clark and Wells' yn dechrau cymryd ton bach yn fwy sinistr. Y math o sgint lle ti'n teimlo bo ti'n sduck yn fideo 'Ghost Town' y Sbecials a'n gwaredu'r tosti caws nesa fu raid mi lyncu. Neu ti'n gwerthfawrogi ffindio £1 a mo'n teimlo fel ffindio long lost cousin! A ti'n dechrau ame bod Jarvis Cocker di 'sgwennu 'Common People' fel biopic o dy fywyd.

Er hynny, dwi'n reit lwcus fyd, dwi'n cofio wythnos ola' coleg, pan oedd y rhai fwy dosbarth canol yn ein mysg yn yfed dybls, a fi'n mynd a fodka fatha paintstripper mewn handbag, gan fod on rhad ac yn neud y job!!  Ond, dwi'n ame odd Duw yn rwle'r wythnos yna, achos mi ffindis i fforti qwid ar lawr! Come on down! 

Ond ti'n gwbo be? Fyswn ni'm yn newid fy sefyllfa hefo neb yn y byd - iawn mae o'n shit peidio gallu mynd am beint os ti awydd, ond ma rwyn yn dysgu lot mwy. Pwy arall fydde'n ca'l y fath bleser o ga'l ceffyl yn dod i fewn ar 14-1 efo just £1 o sdec? Neu'n teimlo fel mod i di ca'l five star holide ar oll cal Nashynyl Ecspres o Wrecsam i Lunden retyrn am £10! Ar peth sy'n drist ydy'r ffaith fod rhai byth yn mynd i brofi'r Duckin and difin yma, fyse dad a mam yn gwaredu o feddwl fod 'Oliver' bach yn byw mewn ty tamp, neu 'Georgia' yn goro mynd ar y bys i Rhyl i seinio check dole.  

Dwi'n gweld y brathiad credyd yma'n blydi ffynni i fod yn onest, a dwi'n gobeithio ddeith y bancs a bob diawl o bob dim yn crashing down. Pan ti'n clywed rywyn yn deud "It'll only be one holiday this year";  "We wont be buying Organic any more", neu'r offyli patronising "Have you tried Lidl or Aldi?", wel sori, ond ma sympathi yn fflio drwy ffenesd. 

Y bobol bach sydd wedi cael ei brathu erioed, dydio'n ddim byd newydd i ni ga'l beliffs yn bywgth, neu'r 'detector van mythical' yn actchyli troi fynu! Y sdaff agency druan sydd yn rw sdatisdic coll ar cynta i fynd pan eith y cwmni tits up. Neu'r pobl sy'n llnau swyddi, a gweini'r troli te i'r 'Regional Sales Advisers', nhw di'r cynta i fynd bob tro. Dyma arwyr cymdeithas go iawn, nhw sy'n cadw i penau uwchlawr don pan ma'r mother of all Titanics yn suddo.  Nhw sydd wedi byw hyd yma, heb angen r'un 'Dispatches' neu 'Cutting Edge' i adrodd ei sdraeon. Nhw sydd wedi colli ei cynilon, a'i pensiynnau mewn limbo, diolch i soddin gamblo'r Cynghorwyr Sir a RBS'S y byd 'ma. Ond, yr union bobl yma fydd y rhai fydd yn agor drws ty efo paned, gwen a sgwrs yn syth ar ol i'r shitquake hitio. So na, gaw nhw sdopior rwtsch "No Earl Gray, Twinings Everyday from now on" a'i 'Coffee at Ritazza down to every Friday now", dwi am sdicio at neud y gorau o bob cyfle, a mwynhau bobl dim pres os ma' hynny'n neud fi'n filiyner neu ddim. 

Diawch, wrth son am baned dwi di codi awydd ar fy hun, ag ella roi ganied bach i Carol Vorderman i weld sud fedrai 'Consolidetio fy Loans' tra dwi wrthi fyd!

tattybyes
x